Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Kumala Monika
Stanowisko
Młodszy Referent
Komórka org.
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Referat Transportu
(Km-III)
Adres
BOLESŁAWA CHROBREGO
Pokój
p. 003
Telefon
4392003
Faks
32 42 24 124