Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Dziekan Anna
Stanowisko
Samodzielny Referent
Komórka org.
Wydział Komunikacji Referat Rejestracji Pojazdów
(Km-II)
Adres
p. 062
Pokój
BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Telefon
324392092
Faks
32 42 24 124