Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Kubica Agnieszka
Stanowisko
Samodzielny Referent
Komórka org.
Wydział Architektury Referat Planowania Przestrzennego
(Ar-I)
Adres
Bolesława Chrobrego
Pokój
060
Telefon
32 439 20 70
Faks
32 42 24 124