Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Kawik-Franczuk Aleksandra
Stanowisko
Referent
Komórka org.
Wydział Dróg Referat Budowy Drogi Regionalnej
(D-IV)
Adres
Rzeczna 8
Pokój
102
Telefon
32 43 92 121
Faks
32 42 24 124