Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Mika Weronika
Stanowisko
Młodszy Referent
Komórka org.
Wydział Podatków Referat Wymiaru Podatków
(Pd-I)
Adres
ul. Bolesława Chrobrego 2
Pokój
157
Telefon
32 439 21 57
Faks
32 42 24 124