Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Mandrysz Barbara
Stanowisko
Telefonistka
Komórka org.
Wydział Administracyjny Referat Kancelaria
(Ad-III)
Adres
BOLESŁAWA CHROBREGO
Pokój
BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Telefon
32 43 92 051
Faks
32 42 24 124