Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Czogalla-Gac Zuzanna
Stanowisko
Samodzielny Referent
Komórka org.
Wydział Gospodarki Komunalnej
(GK)
Adres
Rzeczna 8
Pokój
6
Telefon
32 43 92 164
Faks
32 42 24 124