Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Dębowska Jagoda
Stanowisko
Referent
Komórka org.
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Referat Rejestracji Pojazdów
(Km-II)
Adres
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
Pokój
62
Telefon
32 43 92 062
Faks
32 42 24 124