Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Wawoczny Piotr
Stanowisko
Referent
Komórka org.
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI Referat Dochodów i Windykacji
(Ks-I)
Adres
BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
306
Telefon
32 43 92 314
Faks
32 42 24 124