Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Maisa Anna
Stanowisko
Samodzielny Referent
Komórka org.
Wydział Komunikacji Referat Rejestracji Pojazdów
(Km-II)
Adres
Bolesława Chrobrego
Pokój
62
Telefon
324392092
Faks
32 42 24 124