Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Maisa Anna
Stanowisko
Referent
Komórka org.
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Referat Rejestracji Pojazdów
(Km-II)
Adres
BOLESŁAWA CHROBREGO
Pokój
BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Telefon
32 43 92 062
Faks
32 42 24 124