Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Gremlik Sebastian
Stanowisko
Inspektor
Komórka org.
Centrum Systemów Kontrolno - Zarządczych Referat Zarządzania Kryzysowego
(SKZ-II)
Adres
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
307
Telefon
32 43 92 317
Faks
32 42 24 124