Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Stańko Tomasz
Stanowisko
Inspektor
Komórka org.
Wydział Dróg Referat Eksploatacji Dróg
(D-II)
Adres
Rzeczna
Pokój
RZECZNA 8 p.115
Telefon
324392115
Faks
32 42 24 124