Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Tomas Beata
Stanowisko
Podinspektor
Komórka org.
Wydział Rozwoju Referat Rewitalizacji
(R-II)
Adres
ul. Bolesława Chrobrego 2
Pokój
261
Telefon
32 43 92 261
Faks
32 42 24 124