Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Potępa Martyna
Stanowisko
Referent
Komórka org.
Wydział Kadr, Szkoleń i Płac
(Kd)
Adres
BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
303
Telefon
32 43 92 333
Faks
32 42 24 124