Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Kulpok Anna
Stanowisko
Referent
Komórka org.
Wydział Analiz
(A)
Adres
Bolesława Chrobrego 2
Pokój
255
Telefon
32 43 92 275
Faks
32 42 24 124