Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Biela Iwona
Stanowisko
Młodszy Referent
Komórka org.
WYDZIAŁ INWESTYCJI Referat Ewidencjonowania, Monitorowania i Rozliczania Inwestycji
(In-III)
Adres
ZAMKOWA 5
Pokój
23
Telefon
324392182
Faks
32 42 24 124