Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Prudel Dorota
Stanowisko
Młodszy Referent
Komórka org.
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI Referat Dochodów i Windykacji
(Ks-I)
Adres
BOLESŁAWA CHROBREGO
Pokój
BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Telefon
32 43 92 330
Faks
32 42 24 124