Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Stępniewska Agnieszka
Stanowisko
Samodzielny Referent
Komórka org.
WYDZIAŁ PODATKÓW Referat Wymiaru Podatków
(Pd-I)
Adres
BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
151
Telefon
032 439 21 51
Faks
32 42 24 124