Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Grzonka Weronika
Stanowisko
Referent
Komórka org.
Urząd Stanu Cywilnego
(USC)
Adres
ul. Rynek 18
Pokój
3
Telefon
324223210
Faks
32 42 24 124