Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Grzonka Weronika
Stanowisko
Referent
Komórka org.
URZĄD STANU CYWILNEGO
(USC)
Adres
ul. Rynek 18
Pokój
5
Telefon
324223210
Faks
32 42 24 124