Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Zynek Anita
Stanowisko
Specjalista
Komórka org.
Biuro Inspektora Ochrony Danych
(IOD)
Adres
ul. Bolesława Chrobrego 2
Pokój
203
Telefon
324392223
Faks
32 42 24 124