Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Zynek Anita
Stanowisko
Podinspektor
Komórka org.
Centrum Systemów Kontrolno - Zarządczych Referat Kontroli Wewnętrznej i Nadzoru
(SKZ-III)
Adres
ul. Zamkowa 5
Pokój
14
Telefon
32 4392334
Faks
32 42 24 124