Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Kluba Joanna
Stanowisko
Kierownik Referatu
Komórka org.
Wydział Geodezji i Kartografii Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
(G-II)
Adres
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
360
Telefon
32 43 92 360
Faks
32 42 24 124