Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Kluba Joanna
Stanowisko
Naczelnik Wydziału
Komórka org.
Wydział Geodezji i Kartografii
(G)
Adres
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
361
Telefon
32 43 92 361
Faks
32 42 24 124