Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Maćczak Aleksandra
Stanowisko
Młodszy Referent
Komórka org.
Urząd Stanu Cywilnego
(USC)
Adres
Rynek 18
Pokój
04
Telefon
324223210
Faks
32 42 24 124