Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Szwagierczak Wojciech
Stanowisko
Kierownik Referatu
Komórka org.
Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej Referat Ekologii
(GM-I)
Adres
ul. Bolesława Chrobrego 2
Pokój
060
Telefon
32 43 92 060
Faks
32 42 24 124