Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Szwagierczak Wojciech
Stanowisko
Inspektor
Komórka org.
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
(GK)
Adres
ul. Rzeczna 8
Pokój
04
Telefon
32 43 92 046
Faks
32 42 24 124