Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Szwagierczak Wojciech
Stanowisko
Inspektor
Komórka org.
Wydział Ekologii Referat Geologii i Ochrony Środowiska
(Ek-I)
Adres
ul. Bolesława Chrobrego 2
Pokój
13
Telefon
32 43 92 043
Faks
32 42 24 124