Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Wolny Katarzyna
Stanowisko
Kierownik Referatu
Komórka org.
Wydział Komunikacji Referat Rejestracji Pojazdów
(Km-II)
Adres
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
064
Telefon
32 43 92 062
Faks
32 42 24 124