Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Rutkowska Sylwia
Stanowisko
Inspektor
Komórka org.
Wydział Geodezji i Kartografii Referat Ewidencji Gruntów i Budynków
(G-I)
Adres
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
356
Telefon
32 43 92 366
Faks
32 42 24 124