Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Sławek Honorata
Stanowisko
Inspektor
Komórka org.
Wydział Architektury Referat Budownictwa
(Ar-II)
Adres
BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
059
Telefon
32 43 92 059
Faks
32 42 24 124