Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Czech Alina
Stanowisko
Starszy Inspektor
Komórka org.
WYDZIAŁ EDUKACJI Referat Analiz i Planowania
(E-II)
Adres
ul. ZAMKOWA 5
Pokój
01
Telefon
32 43 92 135
Faks
32 42 24 124