Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Gruszka Krzysztof
Stanowisko
Inspektor
Komórka org.
Wydział Inwestycji Referat Przygotowania Inwestycji
(In-I)
Adres
Zamkowa 5
Pokój
22
Telefon
32 43 92 185
Faks
32 42 24 124