Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Mazur Jarosław
Stanowisko
Referent
Komórka org.
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI Referat Wydatków i Rozliczeń
(Ks-II)
Adres
BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
306
Telefon
32 43 92 306
Faks
32 42 24 124