Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Witala Barbara
Stanowisko
Samodzielny Referent
Komórka org.
Wydział Organizacyjny
(Or)
Adres
Bolesława Chrobrego 2
Pokój
209
Telefon
324392219
Faks
32 42 24 124