Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Witala Barbara
Stanowisko
Referent
Komórka org.
Wydział Organizacyjny
(Or)
Adres
Bolesława Chrobrego
Pokój
207
Telefon
324392207
Faks
32 42 24 124