Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Michalska Jadwiga
Stanowisko
Młodszy Referent
Komórka org.
Wydział Rozwoju Referat Rewitalizacji
(R-II)
Adres
Bolesława Chrobrego
Pokój
261
Telefon
32 43 92 261
Faks
32 42 24 124