Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Pierchała Karolina
Stanowisko
Referent
Komórka org.
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
(GK)
Adres
RZECZNA
Pokój
RZECZNA p. 8
Telefon
324392040
Faks
32 42 24 124