Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Włoch Ewelina
Stanowisko
Inspektor
Komórka org.
Wydział Rozwoju Referat Ogólny
(R-I)
Adres
Bolesława Chrobrego 2
Pokój
262
Telefon
32 43 92 262
Faks
32 42 24 124
e-mail