Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Kowalska Magdalena
Stanowisko
Referent
Komórka org.
WYDZIAŁ PODATKÓW Referat Wymiaru Podatków
(Pd-I)
Adres
ul. Bolesława Chrobrego 2
Pokój
151
Telefon
32 43 92 150
Faks
32 42 24 124