Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Nowak Zenon
Stanowisko
Inspektor
Komórka org.
WYDZIAŁ INFORMATYKI Referat Systemów Informacji Przestrzennej
(Inf-III)
Adres
ul. Bolesława Chrobrego 6
Pokój
308
Telefon
32 43 92 299
Faks
32 42 24 124