Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Ścibiorska Monika
Stanowisko
Młodszy Referent
Komórka org.
WYDZIAŁ EDUKACJI Referat Ogólny
(E-I)
Adres
ZAMKOWA
Pokój
BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Telefon
4392135
Faks
32 42 24 124