Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Furman-Górecka Anna
Stanowisko
Referent
Komórka org.
WYDZIAŁ DRÓG Referat Budowy Drogi Regionalnej
(D-IV)
Adres
RZECZNA 8
Pokój
102
Telefon
324392121
Faks
32 42 24 124