Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Bugańska Magdalena
Stanowisko
Referent
Komórka org.
Wydział Komunikacji Referat Rejestracji Pojazdów
(Km-II)
Adres
Bolesława Chrobrego
Pokój
063
Telefon
32 43 92 073
Faks
32 42 24 124