Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Błażyca Martyna
Stanowisko
Młodszy Referent
Komórka org.
WYDZIAŁ EKOLOGII Referat Ochrony Przyrody
(Ek-II)
Adres
Chrobrego 2
Pokój
012
Telefon
32 43 92 022
Faks
32 42 24 124