Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Kumańska Katarzyna
Stanowisko
Samodzielny Referent
Komórka org.
Wydział Edukacji i Kultury Referat Oświaty
(E-I)
Adres
ZAMKOWA
Pokój
5
Telefon
32 43 92 135
Faks
32 42 24 124