Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Kumańska Katarzyna
Stanowisko
Referent
Komórka org.
Wydział Edukacji Referat Ogólny
(E-I)
Adres
ZAMKOWA
Pokój
5
Telefon
32 43 92 135
Faks
32 42 24 124