Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Badura Izabela
Stanowisko
Referent
Komórka org.
Wydział Komunikacji Referat Praw Jazdy
(Km-I)
Adres
BOLESŁAWA CHROBREGO
Pokój
2
Telefon
32 43 92 062
Faks
32 42 24 124