Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Nowak Marek
Stanowisko
Kierownik Referatu
Komórka org.
Wydział Informatyki Referat Integracji Systemów
(Inf-V)
Adres
Bolesława Chrobrego 6
Pokój
309
Telefon
32 43 92 393
Faks
32 42 24 124