Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Koczy Krystyna
Stanowisko
Zastępca Naczelnika Wydziału
Komórka org.
Wydział Gospodarki Komunalnej
(GK)
Adres
ul. RZECZNA 8
Pokój
3
Telefon
32 43 92 045
Faks
32 42 24 124