Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Grzegorzek Małgorzata
Stanowisko
Referent
Komórka org.
Wydział Podatków Referat Wymiaru Podatków
(Pd-I)
Adres
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
156
Telefon
32 43 92 156
Faks
32 42 24 124