Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Paszek Katarzyna
Stanowisko
Referent
Komórka org.
Wydział Organizacyjny
(Or)
Adres
BOLESŁAWA CHROBREGO
Pokój
209
Telefon
32 43 92 219
Faks
32 42 24 124