Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Kozicka Katarzyna
Stanowisko
Samodzielny Referent
Komórka org.
Wydział Organizacyjny
(Or)
Adres
ul. Bolesława Chrobrego 2
Pokój
207
Telefon
32 43 92 207
Faks
32 42 24 124