Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Adamek-Chwalczyk Katarzyna
Stanowisko
Inspektor
Komórka org.
Wydział Polityki Społecznej Referat Spraw Społecznych
(PS-II)
Adres
BOLESŁAWA CHROBREGO
Pokój
5
Telefon
32 43 92 015
Faks
32 42 24 124