Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Świerczek Marcin
Stanowisko
Informatyk
Komórka org.
WYDZIAŁ INFORMATYKI Referat Integracji Systemów
(Inf-V)
Adres
BOLESŁAWA CHROBREGO 6
Pokój
309
Telefon
32 43 92 393
Faks
32 42 24 124