Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Kordaczek Natalia
Stanowisko
Referent
Komórka org.
Wydział Edukacji Referat Analiz i Planowania
(E-II)
Adres
ul. ZAMKOWA 5
Pokój
5
Telefon
32 43 92 135
Faks
32 42 24 124