Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Chlebek Natalia
Stanowisko
Młodszy Referent
Komórka org.
Wydział Spraw Obywatelskich Referat Ewidencji Ludności
(SO-II)
Adres
BOLESŁAWA CHROBREGO
Pokój
162
Telefon
32 43 92 172
Faks
32 42 24 124