Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Boryś Weronika
Stanowisko
Młodszy Referent
Komórka org.
WYDZIAŁ EKOLOGII Referat Geologii i Ochrony Środowiska
(Ek-I)
Adres
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
7012
Telefon
32 43 92 042
Faks
32 42 24 124